Ολοκαύτωμα ΣΟΥΛΙ - 2013

Αναπαράσταση ολοκαυτώματος Κουγκίου στο Σούλι