Οι Αν. Έλληνες στα Ίμια

Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες τιμούν τους ηρωικώς πεσόντες στα Ίμια