ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝ. ΕΛΛΗΝΩΝ

\r\n

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

\r\n

 

\r\n


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

\r\n

ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

\r\n
  \r\n
 • Άρθρο 1 Ίδρυση
 • \r\n
 • Άρθρο 2 Έδρα – Έμβλημα
 • \r\n
 • Άρθρο 3 Σκοπός
 • \r\n
 • Άρθρο 4 Βασικές Αρχές, όπως προβλέπονται στη Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος μας.
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

\r\n

ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

\r\n
  \r\n
 • Άρθρο 5 Αρχές λειτουργίας
 • \r\n
 • Άρθρο 6 Εσωκομματική Δημοκρατία
 • \r\n
 • Άρθρο 7 Λογοδοσία
 • \r\n
 • Άρθρο 8 Εκπροσώπηση των μελών
 • \r\n
 • Άρθρο 9 Συμμετοχή πολιτών
 • \r\n
 • Άρθρο 10 Δημοψηφίσματα
 • \r\n
 • Άρθρο 11 Προβλεπόμενος χρόνος θητείας
 • \r\n
 • Άρθρο 12 Ανεξαρτησία Κινήματος
 • \r\n
 • Άρθρο 13 Δημοσιότητα με σκοπό την διαφάνεια
 • \r\n
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
 • \r\n
 • Άρθρο 14 Συμμετοχή στους Ανεξάρτητους Έλληνες
 • \r\n
 • Άρθρο 15 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών του Κινήματος
 • \r\n
 • Άρθρο 16 Δραστηριοποίηση μελών.
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

\r\n

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ

\r\n
  \r\n
 • Άρθρο 17 Αρχές οργάνωσης του Κινήματος
 • \r\n
 • Άρθρο 18 Κινηματική Οργάνωση
 • \r\n
 • Άρθρο 19 Αρμοδιότητες Κινηματικής Οργάνωσης
 • \r\n
 • Άρθρο 20 Εσωτερική δομή και λειτουργία Κινηματικής Οργάνωσης
 • \r\n
 • Άρθρο 21 Συντονιστικές Επιτροπές
 • \r\n
 • Άρθρο 22 Αρμοδιότητες συντονιστή, γραμματέα και ταμία Συντονιστικών Επιτροπών
 • \r\n
 • Άρθρο 23 Ανεξάρτητοι Έλληνες της διασποράς
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

\r\n

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

\r\n
  \r\n
 • Άρθρο 24 Συνέδριο
  Άρθρο 25 Προκήρυξη Συνεδρίου- Προσυνεδριακή Διαδικασία
  Άρθρο 26 Προκήρυξη Έκτακτου Συνεδρίου
  Άρθρο 27 Πρόεδρος του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες
  Άρθρο 28 Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες
  Άρθρο 29 Εθνικό Συμβούλιο
  Άρθρο 30 Επιτροπή Δεοντολογίας
  Άρθρο 31 Εκτελεστική Επιτροπή
  Άρθρο 32 Γραμματείες Πολιτικής
  Άρθρο 33 Γραμματέας του Κινήματος
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

\r\n
  \r\n
 • Άρθρο 34 Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης και Υποστήριξης
 • \r\n
 • Άρθρο 35 Γενικός Διευθυντής του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

\r\n
  \r\n
 • Άρθρο 36 Νεολαία του Κινήματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

\r\n

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

\r\n
  \r\n
 • Άρθρο 37 Αρχές Ανάδειξης – Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

\r\n
  \r\n
 • Άρθρο 38 Τήρηση Καταστατικού
 • \r\n
 • Άρθρο 39 Ειδική Μεταβατική Διάταξη
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΙΔΡΥΣΗ, ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

\r\n


Άρθρο 1 Ίδρυση

\r\n
  \r\n
 • Το πολιτικό κίνημα που ιδρύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου του 2012 ονομάζεται ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 2 Έδρα – Έμβλημα

\r\n
  \r\n
 • 1.Η έδρα του κινήματος ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ βρίσκεται στην Καλλιθέα.
 • \r\n
 • 2.Το έμβλημα του έχει έναν γλάρο γαλάζιου χρώματος, ακριβώς από κάτω την λέξη «ανεξάρτητοι», από κάτω μία κόκκινη γραμμή και ακριβώς από κάτω, με κεφαλαία γράμματα, την λέξη «ΕΛΛΗΝΕΣ».
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 3 Σκοπός

\r\n
  \r\n
 • 1.Η προάσπιση της Εθνικής Κυριαρχίας της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Εδαφικής Ακεραιότητας της Πατρίδος μας.
 • \r\n
 • 2.Καθιστά αδιαπραγμάτευτες τις αρχές της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Λαϊκής Κυριαρχίας, της τήρησης του Συντάγματος και της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
 • \r\n
 • 3.Ο σεβασμός των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η προστασία της αξίας, της περιουσίας και της αξιοπρέπειας των Ελλήνων Πολιτών.
 • \r\n
 • 4.Η διασφάλιση της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών.
 • \r\n
 • 5.Η ισονομία και η ισοπολιτεία μεταξύ Κράτους και πολίτη και η εμπέδωση της αρχής της αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ Διοίκησης και Διοικουμένου.
 • \r\n
 • 6.Διαφάνεια, Δημοκρατικός Έλεγχος σε όλες τις λειτουργίες και θεσμούς του Κράτους.
 • \r\n
 • 7.Κατάργηση των μνημονίων και των επαχθών εφαρμοστικών τους νόμων.
 • \r\n
 • 8.Κατοχύρωση της Εθνικής Ομοψυχίας για την προάσπιση των Εθνικών Συμφερόντων και Στόχων.
 • \r\n
 • 9.Διαφύλαξη της Ορθοδοξίας, αναγνωρίζοντας την προσφορά της στο Έθνος, αλλά και η ταυτόχρονη εγγύηση του δικαιώματος της ανεξιθρησκίας και του ατομικού θρησκευτικού αυτοπροσδιορισμού κάθε πολίτη.
 • \r\n
 • 10.Προστασία του αναφαίρετου δικαιώματος στην παραμονή και εργασία στην Χώρα των νομίμως διαμενόντων σε αυτήν μεταναστών, αλλά και η ταυτόχρονη επιδίωξη της εξεύρεσης Ευρωπαϊκής λύσης για την ισόποση κατανομή σε όλες ανεξαιρέτως τις Ευρωπαϊκές Χώρες των παράνομα διαμενόντων μεταναστών στην Πατρίδα μας.
 • \r\n
 • 11.Η οικονομική ανασυγκρότηση της Χώρας με στόχο την μεσοπρόθεσμη οικονομική Ανεξαρτησία της.
 • \r\n
 • 12.Το κίνημα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων συνεργάζεται με κόμματα και κινήματα που υπηρετούν τις ίδιες βασικές ιδεολογικές αξίες και αρχές με τις δικές του.
 • \r\n
\r\n

Άρθρο 4 Βασικές Αρχές

\r\n

Όπως προβλέπονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη του Κινήματος μας Οι Έλληνες πολίτες που συναντηθήκαμε τα τελευταία δυο χρόνια, αντιμετωπίζοντας την επίθεση της Νέας Τάξης πραγμάτων μέσω μνημονίων, εθνικής ταπείνωσης και βίαιης οικονομικής επίθεσης στην Ελληνική οικογένεια, συμφωνήσαμε να ιδρύσουμε πολιτικό φορέα με το όνομα «Ανεξάρτητοι Έλληνες». Ο φορέας αυτός:

\r\n
  \r\n
 • 1. Καθιστά αδιαπραγμάτευτες τις αρχές της Εθνικής Ανεξαρτησίας και περηφάνιας, της λαϊκής κυριαρχίας, της πρόταξης του εθνικού συμφέροντος, της τήρησης του Συντάγματος και της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
 • \r\n
 • 2. Απαιτεί την κατάργηση του μνημονίου και αρνείται να δεχτεί το επαχθές, παράνομο χρέος που διαμορφώθηκε με τοκογλυφικά επιτόκια.
 • \r\n
 • 3. Απορρίπτει την εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας και την κατάργηση του Έθνους-Κράτους.
 • \r\n
 • 4. Απαιτεί την κατάργηση κάθε ασυλίας αξιωματούχων, βουλευτών και υπουργών για εγκλήματα που διέπραξαν κατά του Ελληνικού λαού και της Δημόσιας περιουσίας. Απαιτεί την τιμωρία των καταχραστών του Δημοσίου χρήματος και την δήμευση των περιουσιακών τους στοιχείων.
 • \r\n
 • 5. Εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σε σχέση με:
 • \r\n
   \r\n
  • α) Τον καθορισμό των Ελληνικών ΑΟΖ.
  • \r\n
  • β) Την διεκδίκηση των οφειλόμενων από την Γερμανία αποζημιώσεων και των κατοχικών δανείων.
  • \r\n
  \r\n
 • 6. Κατοχυρώνει την ισονομία, ισότητα, αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Προστατεύει την Ελληνική οικογένεια και τον πολίτη από την επίθεση των αγορών. Πιστεύουμε στο πολίτευμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και επιδιώκουμε στην ενίσχυση και επέκταση των θεσμών της, με άμεση συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων. Πιστεύουμε στις αξίες και την διαχρονικότητα της Ορθοδοξίας. Αναγνωρίζουμε την προσφορά της στο Έθνος και ταυτόχρονα εγγυόμαστε το δικαίωμα της ανεξιθρησκίας και του ατομικού αυτοπροσδιορισμού σε κάθε πολίτη. Πιστεύουμε στην Ενωμένη Ευρώπη της αλληλεγγύης και της συνεργασίας, όπου όλα τα κράτη-μέλη είναι ισότιμα, διατηρώντας την εθνική τους υπόσταση και αξιοπρέπεια και αρνούμαστε τις λογικές και πρακτικές, που την έχουν μετατρέψει σε όχημα συμφερόντων των πιο ισχυρών χωρών και του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος.
 • \r\n
 • Πιστεύουμε στον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και ταυτόχρονα αρνούμαστε την εξάρτηση που οδηγεί στην διεθνή απομόνωση και στερεί από τη χώρα άλλες γεωπολιτικές συμμαχίες. Πιστεύουμε σε μια ορθολογική ανάπτυξη με κυρίαρχο μοχλό την ελεύθερη αγορά, όπου το παραγόμενο προϊόν κατανέμεται δίκαια. Αγορά που δεν υπονομεύεται και δεν συκοφαντείται από την σημερινή οικονομική τρομοκρατία, των τοκογλύφων και των καιροσκόπων. Τα παραπάνω προτάθηκαν από 196.400 Ελληνίδες και Έλληνες μέσω του διαδικτύου και αποτελούν τον αρχικό κορμό και την ιδεολογική βάση του κινήματος των πολιτών και θα διαμορφωθούν στη συνέχεια από ανοιχτές διαδικασίες συμμετοχικής δημοκρατίας και διαλόγου.
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΑΡΧΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

\r\n


Άρθρο 5 Αρχές λειτουργίας

\r\n
  \r\n
 • Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι ένα κίνημα που σέβεται απόλυτα τις δημοκρατικές διαδικασίες και επιδιώκει την διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα των οργανωτικών του δομών. Τα μέλη του Κινήματος συμμετέχουν ενεργά εκφράζονται ελεύθερα και δρουν κατά βούληση τηρώντας τις δημοκρατικές διαδικασίες και αξιοποιώντας τους δημοκρατικούς θεσμούς σε όλες τις λειτουργίες και τα όργανα του Κινήματος.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 6 Εσωκομματική Δημοκρατία

\r\n
  \r\n
 • 1.Η εσωκομματική δημοκρατία, ο διάλογος και η αντιπαράθεση ιδεών και απόψεων αποτελούν κατοχυρωμένο δικαίωμα όλων των μελών του Κινήματος.
 • \r\n
 • 2.Οι αρχές, οι αξίες και οι συλλογικές αποφάσεις του Κινήματος οφείλουν να αποτελούν για κάθε μέλος τον βασικό γνώμονα πέριξ του οποίου διαμορφώνονται και διακινούνται όλες οι ιδέες και οι απόψεις.
 • \r\n
 • 3.Ο διάλογος αποτελεί προαπαιτούμενο και μέσω αυτού προωθείται η συνοχή των ιδεών και των δράσεων όλων των μελών του Κινήματος.
 • \r\n
 • 4.Πολίτες και οργανωμένοι φορείς συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων μέσω των διαβουλεύσεων με τα όργανα του κινήματος.
 • \r\n
 • 5.Δέσμευση για όλα τα μέλη του Κινήματος αποτελεί η αρχή της πλειοψηφίας, με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα της μειοψηφίας.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 7 Λογοδοσία

\r\n
  \r\n
 • 1.Θεμελιώδης υποχρέωση όσων αναλαμβάνουν αρμοδιότητες μέσω διορισμού ή εκλογής, στο Κίνημα, σε αντιπροσωπευτικά όργανα ή στο Κράτος, είναι η λογοδοσία.
 • \r\n
 • 2.Είναι υποχρεωτική η τακτική λογοδοσία των αιρετών οργάνων στα σώματα από τα οποία εξελέγησαν καθώς και η έκτακτη λογοδοσία, όταν αυτή ζητηθεί από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών των οργάνων.
 • \r\n
 • 3.Εκλεγμένα μέλη του Κινήματος στο Κοινοβούλιο, στο Ευρωκοινοβούλιο, στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς, έχουν υποχρέωση λογοδοσίας στα κεντρικά και αποκεντρωμένα όργανα του Κινήματος.
 • \r\n
 • 4.Η λογοδοσία αφορά στην εφαρμογή των αποφάσεων των Συνεδρίων, στο πρόγραμμα, στην τήρηση και εφαρμογή του Καταστατικού και στην δημοκρατική και διαφανή λειτουργία των οργάνων.
 • \r\n
 • 5.Οι διαδικασίες λογοδοσίας, αξιολόγησης και ανάκλησης ρυθμίζονται από τον κανονισμό, τον οποίο εισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 8 Εκπροσώπηση των μελών

\r\n
  \r\n
 • 1.Η εκπροσώπηση των μελών στα Συνέδρια και σε άλλες συλλογικές διαδικασίες του Κινήματος βρίσκεται σε αναλογία με τον αριθμό των μελών της κάθε οργάνωσης.
 • \r\n
 • 2.Η εκλογή των οργάνων και αντιπροσώπων είναι μυστική.
 • \r\n
 • 3.Η χορήγηση πληρεξουσιότητας για την εκπροσώπηση στα Συνέδρια δεν είναι δυνατή.
 • \r\n
 • 4.Κάθε μέλος του Συνεδρίου διαθέτει σε αυτό μία και μόνο ψήφο.
 • \r\n
 • 5.Για την εκλογή των συνέδρων και των μελών του Εθνικού Συμβούλιου ο αριθμός των σταυρών προτίμησης προκύπτει από την προκαθορισμένη ποσόστωση των μελών και των υποψηφίων. Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης στην εκλογή των άλλων οργάνων καθορίζεται από το Εθνικό Συμβούλιο.
 • \r\n
 • 6.Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης διατυπώνουν απόψεις τα μέλη δια μέσου των αντιπροσώπων τους. Υποχρεωτικά αναφέρονται και τυχόν μειοψηφούσες απόψεις.
 • \r\n
 • 7.Τα μέλη όλων των οργάνων του Κινήματος αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες βάσει της σειράς κατάταξης τους στην σχετική ψηφοφορία με διαπιστωτική πράξη της Επιτροπής Δεοντολογίας. Κατ’ εξαίρεση όσον αφορά στην εκλογή των μελών από το Εθνικό Συμβούλιο, για τα οποία διενεργείται νέα εκλογή.
 • \r\n
 • 8.Οι εκλογές για ανάδειξη μελών και αντιπροσώπων για τις διαδικασίες του Κινήματος γίνονται με ενιαίες αρχές και ρυθμίζονται από τον Κανονισμό.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 9 Συμμετοχή πολιτών

\r\n
  \r\n
 • Σε όλες τις εκδηλώσεις και τις διαδικασίες του κινήματος προβλέπεται καταρχήν το δικαίωμα συμμετοχής κάθε πολίτη. Εξαιρούνται ψηφοφορίες και συνεδριάσεις των οργάνων του Κινήματος.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 10 Δημοψηφίσματα

\r\n
  \r\n
 • 1.Ρητώς προβλέπεται η διενέργεια κομματικού δημοψηφίσματος σχετικά με θέματα μείζονος πολιτικής σημασίας. Για την διενέργεια του απαιτείται απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου.
 • \r\n
 • 2.Η διεξαγωγή δημοψηφίσματος είναι υποχρεωτική κατόπιν αιτήματος τουλάχιστον του ¼ των μελών του Κινήματος. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος είναι δεσμευτικό προς όλα τα όργανα και τα μέλη του Κινήματος.
 • \r\n
 • 3.Δικαίωμα ψήφου στο δημοψήφισμα διαθέτουν τα μέλη του Κινήματος.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 11 Προβλεπόμενος χρόνος θητείας

\r\n
  \r\n
 • Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου στο ίδιο αξίωμα για περισσότερες από τρείς (3) πλήρεις θητείες. Η θητεία του προέδρου παρατείνεται για όσο διάστημα είναι πρωθυπουργός.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 12 Ανεξαρτησία Κινήματος

\r\n
  \r\n
 • 1.Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες διατηρούν την ανεξαρτησία και την αυτονομία τους απέναντι σε κάθε ιδιωτικό και δημόσιο οικονομικό φορέα, από την Δημόσια Διοίκηση και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η πολιτική λειτουργία και δράση του Κινήματος αντλεί νομιμοποίηση από την βούληση του Ελληνικού λαού και δεν επηρεάζεται ούτε στο ελάχιστο από οργανωμένα συμφέροντα που αντιστρατεύονται την λαϊκή κυριαρχία.
 • \r\n
 • 2.Στο Εθνικό Συμβούλιο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, όσοι κατέχουν κατόπιν διορισμού θέση στην Κυβέρνηση ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ¼ του συνόλου των μελών.
 • \r\n
 • 3.Όσα στελέχη κατέχουν, κατόπιν διορισμού ή εκλογής, έμμισθη θέση πολιτικού χαρακτήρα στο Κράτος ή στο Κοινοβούλιο ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα σε μονοπρόσωπα όργανα. Ρητά προβλέπονται στον Κανονισμό οι θέσεις που συνεπάγονται το ασυμβίβαστο.
 • \r\n
 • 4.Οι κάτοχοι θέσεων σε κρατικά, αυτοδιοικητικά ή κοινωνικά αντιπροσωπευτικά όργανα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ¼ του συνόλου των μελών στα αποκεντρωμένα συλλογικά όργανα.
 • \r\n
 • 5.Ο Γραμματέας και τα μέλη των Γραμματειών πολιτικής δεν δύνανται να είναι υποψήφιοι σε βουλευτικές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές με σταυρό (δύνανται π.χ. Επικρατείας).
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 13 Δημοσιότητα με σκοπό την διαφάνεια

\r\n
  \r\n
 • 1.Κάθε απόφαση ή πράξη οργάνου του κινήματος δημοσιοποιείται με ευθύνη του οργάνου στο διαδυκτιακό τόπο του κινήματος.
 • \r\n
 • 2.Μέσω του διαδικτύου και της Δημοσιοποίησης των δραστηριοτήτων των απόψεων των μελών και των αποφάσεων των οργάνων του κινήματος διασφαλίζεται η Διαφάνεια.
 • \r\n
 • 3.Η Επιτροπή Δεοντολογίας και η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του Κινήματος οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση της διαφάνειας και της δημοσιότητας κάθε απόφασης του Κινήματος.
 • \r\n
 • 4.Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, σε κάθε σύνοδο του Εθνικού συμβουλίου, υποβάλλει έκθεση για την εφαρμογή της διαφάνειας στην τήρηση του Μητρώου μελών.
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

\r\n


Άρθρο 14 Συμμετοχή στους Ανεξάρτητους Έλληνες

\r\n
  \r\n
 • 1.Όλοι οι Έλληνες πολίτες που συμμερίζονται και αποδέχονται τις αρχές αλλά και τους στόχους του κινήματος, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους και δεν συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε άλλο Ελληνικό κόμμα δικαιούνται να συμμετέχουν στο κίνημα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ως μέλη.
 • \r\n
 • 2.Όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη του κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες μπορούν να εγγραφούν αυτοπροσώπως στο μητρώο μελών.
 • \r\n
 • 3.Η παραίτηση των μελών μπορεί να γίνει με απλή γραπτή δήλωσή τους προς την Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία ανήκουν, ή στα Κεντρικά γραφεία του Κινήματος.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 15 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις μελών του Κινήματος

\r\n
  \r\n
 • 1.Τα εγγεγραμμένα μέλη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων συμμετέχουν σε όλες τις διαδικασίες της πολιτικής δράσης του Κινήματος, καθώς εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους στα Συνέδρια, ελέγχουν, καλούν σε λογοδοσία και ανακαλούν όλα τα εκλεγμένα όργανα, διαμορφώνουν το πρόγραμμα μέσω του δικαιώματος λήψης αποφάσεων αλλά και του δημοψηφίσματος και ενημερώνονται άμεσα για τις αποφάσεις και τις κινήσεις των μελών.
 • \r\n
 • 2.Όλα τα μέλη του Κινήματος έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην διεκδίκηση αξιωμάτων.
 • \r\n
 • 3.Όλα τα μέλη καλούνται να δραστηριοποιούνται ενεργά στις συντονιστικές επιτροπές, στις οποίες ανήκουν, προκειμένου να προωθούν και να μεταλαμπαδεύουν τις αρχές και τις αξίες του Κινήματος μας.
 • \r\n
 • 4.Η πολιτική στάση των μελών του Κινήματος οφείλει να συνάδει με τις αρχές και τις αξίες του. Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν το Καταστατικό και τις αποφάσεις των οργάνων και να παραπέμπονται στην Επιτροπή Δεοντολογίας για τυχόν παραβάσεις τους.
 • \r\n
 • 5.Απώλεια της ιδιότητας μέλους επέρχεται αν το μέλος δεν λάβει συμμετοχή σε περισσότερα από δύο συνέδρια, εκτός αν πρόκειται για λόγους ανωτέρας βίας ή αν μετά από παράβαση του παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας, και η τελευταία αποφασίσει την απώλεια της ιδιότητας του ως μέλος του Κινήματος.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 16 Δραστηριοποίηση μελών

\r\n
  \r\n
 • 1.Κάθε μέλος έχει την δυνατότητα να εγγραφεί και να δραστηριοποιηθεί στην Συντονιστική Επιτροπή της περιοχής του, με αυτόν τον τρόπο αποκτά το δικαίωμα συμμετοχής στα Συνέδρια καθώς και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
 • \r\n
 • 2.Κάθε μέλος, το οποίο αλλάζει τόπο κατοικίας ή εργασίας, έχει την δυνατότητα να μεταγράφεται στην Συντονιστική Επιτροπή της περιοχής που διαβιεί ή εργάζεται. Υποχρεούται να ενημερώσει την Συντονιστική Επιτροπή της οποίας είναι μέλος για την μεταγραφή του σε άλλη Συντονιστική του Κινήματος, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διπλής εγγραφής.
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

\r\n

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΟΡΓΑΝΑ

\r\n


Άρθρο 17 Αρχές οργάνωσης του Κινήματος

\r\n
  \r\n
 • Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν ως στόχο την δημιουργία Συντονιστικών Επιτροπών σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, προκειμένου να έχουν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη την δυνατότητα να ενημερώνονται για την στρατηγική του Κινήματος αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην διαμόρφωση της πολιτικής του.
 • \r\n
\r\n

Άρθρο 18 Κινηματική Οργάνωση

\r\n
  \r\n
 • 1.Είκοσι και πλέον μέλη του Κινήματος, παλαιά ή νέα, έχουν την δυνατότητα να οργανώσουν και να δημιουργήσουν μία Κινηματική Οργάνωση. Αν η Κινηματική Οργάνωση δημιουργηθεί από νέα μέλη τότε προϋποτίθεται η έγκριση της αντίστοιχης Γραμματείας Πολιτικής και η σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Δεοντολογίας. Σκοπός της δημιουργίας μίας Κινηματικής Οργάνωσης μπορεί να είναι η υποστήριξη και διεκδίκηση κοινών συμφερόντων των μελών της, συμβατά σε κάθε περίπτωση με τις αξίες και τις αρχές του Κινήματος. Τα μέλη – δημιουργοί της Κινηματικής Οργάνωσης μπορούν ακόμα να πληρούν και να εκφράζουν κοινά γεωγραφικά ή εργασιακά κριτήρια.
 • \r\n
 • 2.Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο από τα Ανώτερα Όργανα, υπάρχει δυνατότητα διαχωρισμού μίας Κινηματικής Οργάνωσης σε δύο ή περισσότερα τμήματα, ανάλογα με τα μέλη της, προκειμένου να επιτευχθούν πιο γρήγορα οι σκοποί της.
 • \r\n
\r\n

Άρθρο 19 Αρμοδιότητες Κινηματικής Οργάνωσης

\r\n
  \r\n
 • Κάθε Κινηματική Οργάνωση έχει τις εξής αρμοδιότητες:
 • \r\n
 • -Σαφής διαχωρισμός σκοπού της ανάλογα με τα μέλη της, σε εργασιακό επίπεδο ή σε γεωγραφικό επίπεδο ή σε επίπεδο κοινών συμφερόντων.
 • \r\n
 • -Τήρηση και προώθηση των ιδεών και αρχών του Κινήματος σε όλες τι δράσεις και διεκδικήσεις της.
 • \r\n
 • -Τακτή ενημέρωση της αντίστοιχης Γραμματείας πολιτικής σχετικά με τους σχεδιασμούς και τις δράσεις της.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 20 Εσωτερική δομή και λειτουργία Κινηματικής Οργάνωσης

\r\n
  \r\n
 • Τα μέλη οφείλουν κάθε χρόνο να διενεργούν εσωτερικές εκλογές με σκοπό την ανάδειξη προέδρου και γραμματέα. Ο πρόεδρος και ο γραμματέας της Κινηματικής Οργάνωσης οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση του καταστατικού και της ιδρυτικής διακήρυξης καθώς επίσης και να ενημερώνουν τα Ανώτερα Όργανα για τις δράσεις και τους σκοπούς της.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 21 Συντονιστικές Επιτροπές

\r\n
  \r\n
 • 1.Επιτρέπεται η σύσταση μίας συντονιστικής επιτροπής σε κάθε νομό, με εξαίρεση την Β’ εκλογική περιφέρεια Αθηνών, την περιφέρεια Αττικής και τα νησιά.
 • \r\n
 • 2.Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής εγγράφονται αυτόματα στο μητρώο μελών του Κινήματος.
 • \r\n
 • 3.Τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής για να εγγραφούν και να στηρίζουν με τις δράσεις τους τις ως άνω επιτροπές πρέπει να κατοικούν ή να έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα στην αντίστοιχη περιοχή. Επίσης, τα μέλη των συντονιστικών επιτροπών και κατ’ επέκταση του κινήματος πρέπει να μην είναι καθ’ οιονδήποτε τρόπο μέλη άλλων κομμάτων.
 • \r\n
 • 4.Με τις δράσεις της μία εκάστη συντονιστική επιτροπή οφείλει να προωθεί τις αρχές και τις αξίες του Κινήματος και να μάχεται συνεχώς για την ανάδειξη των προβλημάτων και των διεκδικήσεων της περιοχής, στην οποία εδρεύει.
 • \r\n
 • 5.Σε κάθε συντονιστική επιτροπή θα εκλέγεται κάθε δύο χρόνια ένας συντονιστής, ένας γραμματέας, ένας ταμίας και ένα επταμελές ή εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο , με ενισχυμένη πλειοψηφία των 3/5 των μελών. Η ψηφοφορία αυτή θα είναι μυστική και υποψηφιότητα για τα ως άνω αξιώματα μπορούν να θέσουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της συντονιστικής επιτροπής.
 • \r\n
 • 6.Κάθε μέλος, ανεξαρτήτως του αν έχει αξίωμα, μπορεί να καταθέτει τις δικές του προτάσεις, οι οποίες θα τίθενται σε ψηφοφορία.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 22 Αρμοδιότητες συντονιστή, γραμματέα και ταμία Συντονιστικών Επιτροπών

\r\n
  \r\n
 • 1.Ο συντονιστής κάθε συντονιστικής επιτροπής, καλείται να επικυρώνει τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα της επιτροπής και να τις κοινοποιεί στον αρμόδιο τομεάρχη.
 • \r\n
 • 2.Ο γραμματέας της συντονιστικής επιτροπής οφείλει να τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, να εγγράφει τα μέλη, να κοινοποιεί τις εγγραφές των νέων μελών στο Κίνημα και να αναπληρώνει τον πρόεδρο σε έκτακτες περιπτώσεις.
 • \r\n
 • 3.Ο ταμίας οφείλει να εκδίδει κάθε χρόνο προϋπολογισμό και ισολογισμό με αιτιολογημένες όλες τις δαπάνες της συντονιστικής επιτροπής και να τις κοινοποιεί στον Οικονομικό Έλεγχο του Κινήματος.
 • \r\n
 • 4.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι υποχρεωμένα να παρευρίσκονται σε όλες τις προκαθορισμένες από τον πρόεδρο συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής και να βοηθούν στην χάραξη πολιτικής της συντονιστικής, στην οποία ανήκουν.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 23 Ανεξάρτητοι Έλληνες της διασποράς
1.Το Εθνικό Συμβούλιο ψηφίζει τον οικείο κανονισμό βάσει του οποίοι οργανώνεται και λειτουργεί η Γραμματεία του Ελληνισμού της Διασποράς.
2.Τα μέλη των οργανώσεων του Ελληνισμού της Διασποράς έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε πολιτικούς φορείς της χώρας και του τόπου διαμονής, οι οποίοι όμως πρέπει να έχουν συναφείς αξίες και στόχους με το Κίνημα.

\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

\r\n


Άρθρο 24 Συνέδριο

\r\n
  \r\n
 • 1.Το συνέδριο αποτελεί το ανώτατο πολιτικό όργανο του κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες. Λαμβάνει αποφάσεις για το σύνολο της πολιτικής που θα ακολουθήσει το κίνημα, σεβόμενο πάντα τις αρχές και τις αξίες του κινήματος. Επιπλέον, το Συνέδριο ελέγχει όλα τα όργανα του κινήματος και διαθέτει την αποκλειστική αρμοδιότητα αναθεώρησης του καταστατικού.
 • \r\n
 • 2.Το συνέδριο διεξάγεται κάθε τέσσερα χρόνια (έξι μήνες πριν ή 6 μήνες μετά τις εθνικές εκλογές),με απόφαση του Εθνικού συμβουλίου. ύστερα από πρόταση της πλειοψηφίας των μελών των οργάνων του Κινήματος και με τη σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου.
 • \r\n
 • 3.Στο συνέδριο συμμετέχουν:
 • \r\n
   \r\n
  • -Ο Πρόεδρος του κινήματος και η Κοινοβουλευτική ομάδα
  • \r\n
  • -Τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου
  • \r\n
  • -Τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας
  • \r\n
  • - Τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου
  • \r\n
  • -Ο Γενικός Γραμματέας του κινήματος
  • \r\n
  • -Αντιπροσωπεία της Νεολαίας των Ανεξάρτητων Ελλήνων
  • \r\n
  • -Οι Πρόεδροι των Συντονιστικών Επιτροπών και των κινηματικών οργανώσεων
  • \r\n
  • -Όσοι έχουν διατελέσει Βουλευτές και Ευρωβουλευτές των Ανεξάρτητων Ελλήνων
  • \r\n
  • -Όσοι έχουν διατελέσει μέλη του Εθνικού Συμβουλίου
  • \r\n
  • -Οι γραμματείς της κάθε γραμματείας πολιτικής
  • \r\n
  • -Τα συνεργαζόμενα κόμματα και κινήματα
  • \r\n
  • -Όλα τα εκλεγμένα πρόσωπα των Συντονιστικών Επιτροπών
  • \r\n
  \r\n
 • 4.Το συνέδριο έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται σε αυτό τουλάχιστον το ¼ των μελών του.
 • \r\n
\r\n

Άρθρο 25 Προκήρυξη Συνεδρίου- Προσυνεδριακή Διαδικασία

\r\n
  \r\n
 • Το συνέδριο προκηρύσσεται με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου τουλάχιστον τρείς μήνες πριν από τη διεξαγωγή του. Το Εθνικό Συμβούλιο καθορίζει τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν βάσει των προτάσεων όλων των αρμόδιων μελών των οργάνων του. Οιπροτάσεις των αρμόδιων μελών των οργάνων θα πρέπει να κατατίθενται το αργότερο πριν τη διεξαγωγή του Συνεδρίου.
 • \r\n
\r\n
\r\n
  \r\n
 • 1.Η Προσυνεδριακή διαβούλευση είναι ανοιχτή στους πολίτες και διεξάγεται σε κάθε Συντονιστική Επιτροπή και Κινηματική οργάνωση του κινήματος.
 • \r\n
 • 2.Για τη διαμόρφωση των προτάσεων του κάθε οργάνου του κινήματος έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του κινήματος.
 • \r\n
\r\n
\r\n


Άρθρο 26 Προκήρυξη Έκτακτου Συνεδρίου

\r\n
  \r\n
 • 1.Έκτακτο συνέδριο συγκαλείται υποχρεωτικά με απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου, ύστερα από αίτημα, τουλάχιστον του 1/2+1 των μελών του Εθνικού Συμβουλίου ή του 1/3 του συνόλου των μελών του κινήματος, ή και έπειτα από απόφαση του Προέδρου.
 • \r\n
 • 2.Η Προσυνεδριακή διαδικασία του έκτακτου συνεδρίου διαρκεί τουλάχιστον δύο μήνες και οι Προτάσεις των αρμόδιων οργάνων του κινήματος πρέπει να κατατίθενται το αργότερο τρείς εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή του.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 27 Πρόεδρος του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες

\r\n
  \r\n
 • 1.Ο Πρόεδρος του κινήματος εκφράζει και εκπροσωπεί το κίνημα σε όλες τις εκδηλώσεις στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Προεδρεύει και εισηγείται στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς επίσης και στο Εθνικό Συμβούλιο και στο Συνέδριο, με βάση τις ιδέες και τις αξίες του κινήματος.
 • \r\n
 • 2.Ο Πρόεδρος ασκεί τις αρμοδιότητές του βασιζόμενος στις αποφάσεις του Συνεδρίου, του Εθνικού Συμβουλίου και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
 • \r\n
 • 3.Ο Πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από το Συνέδριο και μπορεί ν’ ανανεώσει τη θητεία του για τρία συνεχόμενα Συνέδρια. Η θητεία του Προέδρου μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση που είναι εν ενεργεία Πρωθυπουργός. Υποψήφιος Πρόεδρος αναδεικνύεται όποιος προταθεί από το ¼ τουλάχιστον των μελών του Εθνικού Συμβουλίου ή από την πλειοψηφία του ¼ των Συνέδρων . Κάθε μέλος προτείνει έναν μόνο υποψήφιο.
 • \r\n
 • 4.Για την εκλογή του Προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία απαιτείται το 50+1 των έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση μη εκλογής προέδρου κατά την πρώτη ψηφοφορία, επαναλαμβάνεται η διαδικασία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων, με αποτέλεσμα την εκλογή εκείνου που έχει έρθει πρώτος σε ψήφους.
 • \r\n
 • 5.Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι μόνο δύο, εκλέγεται άμεσα εκείνος που έχει έρθει πρώτος σε ψήφους, ενώ σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι μόνο ένας, εκλέγεται εφόσον λάβει το 50+1 των έγκυρων ψηφοδελτίων.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 28 Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες

\r\n
  \r\n
 • 1.Η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος απαρτίζεται από το σύνολο των βουλευτών και των ευρωβουλευτών του.
 • \r\n
 • 2.Η κοινοβουλευτική ομάδα εφαρμόζει την πολιτική του Κινήματος, βάσει της βασικής ιδεολογίας, δρα και αποφασίζει στο πλαίσιο του προγράμματος και του καταστατικού και με γνώμονα τις αποφάσεις του Συνεδρίου, του Εθνικού συμβουλίου και της Εκτελεστικής επιτροπής.
 • \r\n
 • 3.Κάθε εκλεγμένο κοινοβουλευτικά μέλος αναλαμβάνει έναν συγκεκριμένο τομέα ευθύνης και αναλαμβάνει δράσεις και παρεμβάσεις τόσο κοινοβουλευτικά όσο και εξωκοινοβουλευτικά που αφορούν στον τομέα υποχρέωσης του.
 • \r\n
 • 4.Επιλέγει τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τους αναπληρωτές του, κάθε έτος.
 • \r\n
 • 5.Ορίζει εκπροσώπους στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου του Κινήματος.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 29 Εθνικό Συμβούλιο

\r\n
  \r\n
 • 1.Το Εθνικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα να οργανώνει και διαμορφώνει την πολιτική του Κινήματος βάσει των αποφάσεων του Συνεδρίου και των επιταγών της πολιτικής επικαιρότητας. Στις αρμοδιότητες του εμπίπτουν όλα τα ζητήματα πολιτικής του κινήματος και οι αποφάσεις του πρέπει να εκτελούνται από όλα τα μέλη και τα όργανα του Κινήματος.
 • \r\n
 • 2.Το Εθνικό Συμβούλιο εκλέγει:
 • \r\n
   \r\n
  • -Τον Εκπρόσωπο του στην Οικονομική Επιτροπή
  • \r\n
  • -Τον Γραμματέα του Κινήματος
  • \r\n
  • -Τις Γραμματείες Πολιτικής
  • \r\n
  \r\n
 • 3.Το Εθνικό Συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει τουλάχιστον κάθε τρείς μήνες. Υπάρχει δυνατότητα σύγκλισης έκτακτου συμβουλίου με απόφαση του Προέδρου ή αν το ζητήσει το ¼ του συνόλου των μελών του Εθνικού Συμβουλίου. Απαρτία υπάρχει όταν παρευρίσκεται η απόλυτη πλειοψηφία.
 • \r\n
 • 4.Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου είναι:
 • \r\n
   \r\n
  • -Ο Πρόεδρος
  • \r\n
  • -Η Κοινοβουλευτική Ομάδα
  • \r\n
  • -Ο Πρόεδρος της Νεολαίας των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
  • \r\n
  • -Οι Γραμματείς Πολιτικής
  • \r\n
  • -Ο Γραμματέας
  • \r\n
  • -Ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Γεωπολιτικών Μελετών
  • \r\n
  • -Ο Γενικός Διευθυντής του Κινήματος
  • \r\n
  \r\n
\r\n


Άρθρο 30 Επιτροπή Δεοντολογίας

\r\n
  \r\n
 • 1.Η Επιτροπή Δεοντολογίας αποτελείται από μία ομάδα πέντε (5) ατόμων, τα οποία πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις και 3 εξ αυτών επιλέγονται από τον Πρόεδρο με την σύμφωνη γνώμη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και άλλα δύο εκ των μελών εκλέγονται από το Εθνικό Συμβούλιο. Τα πέντε αυτά μέλη δεν έχουν κανένα άλλο αξίωμα (έμμισθο ή μη) μέσα στο Κίνημα και οι αρμοδιότητες τους είναι οι εξής:
 • \r\n
   \r\n
  • -Μπορούν να προχωρήσουν στην διαγραφή μελών, τα οποία αποδεδειγμένα θίγουν τις αρχές, τις αξίες και την πολιτική του Κινήματος.
  • \r\n
  • - Επιβάλουν κυρώσεις, σε περίπτωση παραβάσεων, στα μέλη του Κινήματος. Πάντα με αιτιολογημένη αναφορά τους, που κοινοποιείται στον Πρόεδρο και την Κοινοβουλευτική Ομάδα.
  • \r\n
  • -Παρακολουθεί την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας.
  • \r\n
  • -Οι αποφάσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας λαμβάνονται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.
  • \r\n
  \r\n
 • 2.Η θητεία της Επιτροπής Δεοντολογίας διαρκεί όσο μία κοινοβουλευτική περίοδος (τέσσερα έτη) και μπορεί να ανανεωθεί με την σύμφωνη γνώμη του Προέδρου του Κινήματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 31 Εκτελεστική Επιτροπή

\r\n
  \r\n
 • 1.Η Εκτελεστική Επιτροπή είναι το ανώτερο όργανο του Εθνικού Συμβουλίου και οι βασικές του αρμοδιότητες είναι:
 • \r\n
 • -Χάραξη πολιτικής του Κινήματος
 • \r\n
 • -Επίβλεψη πολιτικής στρατηγικής
 • \r\n
 • -Διασφάλιση συνοχής του Κινήματος
 • \r\n
 • -Διαφύλαξη των αξιών και των αρχών του Κινήματος
 • \r\n
 • 2.Η Εκτελεστική Επιτροπή του Κινήματος αποτελείται από:
 • \r\n
   \r\n
  • -Τον Πρόεδρο
  • \r\n
  • -Τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τους Αναπληρωτές του
  • \r\n
  • -Τον Πρόεδρο της νεολαίας του Κινήματος
  • \r\n
  • -Τον Γραμματέα του Κινήματος
  • \r\n
  • -Επτά (7) εκλεγμένα μέλη από το Εθνικό Συμβούλιο
  • \r\n
  \r\n
 • 3.Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, όποτε εκείνος το αποφασίσει. Ο Γραμματέας του Κινήματος ορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης κατόπιν διαβουλεύσεων με τον Πρόεδρο και τα κοινοποιεί στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία συζήτησης τους.
 • \r\n
 • 4.Σε περίπτωση που το Κίνημα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων βρίσκεται στην Κυβέρνηση, μόνο το ¼ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής δύναται να ασκεί κυβερνητικά καθήκοντα.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 32 Γραμματείες Πολιτικής

\r\n
  \r\n
 • 1.Οι Γραμματείες Πολιτικής συγκροτούνται με απόφαση του Συνεδρίου και λειτουργούν υπό την εποπτεία του Εθνικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία δύναται να προτείνει την σύσταση νέων γραμματειών.
 • \r\n
 • 2.Στις Γραμματείες Πολιτικής συμμετέχουν στελέχη και εκλεγμένα μέλη του Κινήματος.
 • \r\n
 • 3.Η λειτουργία των Γραμματειών Πολιτικής εξειδικεύεται σε Κανονισμό, ο οποίος εκδίδεται και τροποποιείται από το Εθνικό Συμβούλιο.
 • \r\n
 • 4.Όλα τα μέλη του Κινήματος οφείλουν να στηρίζουν τις αποφάσεις των Γραμματειών Πολιτικής.
 • \r\n
 • 5.Υπεύθυνη για τον έλεγχο του διορισμού καθώς επίσης και του αριθμού των μελών της κάθε Γραμματείας Πολιτικής είναι η Εκτελεστική Επιτροπή.
 • \r\n
 • 6.Δυνητικώς αναφέρονται οι κάτωθι γραμματείες πολιτικής:
 • \r\n
   \r\n
  • -Κινημάτων
  • \r\n
  • -Άμυνας και Ασφάλειας
  • \r\n
  • -Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • \r\n
  • -Ευρωπαϊκών Θεμάτων
  • \r\n
  • -Πολιτικού Σχεδιασμού
  • \r\n
  • -Συνδικαλισμού
  • \r\n
  • -Οργανωτικού
  • \r\n
  • -Απόδημου Ελληνισμού
  • \r\n
  • -Οικονομικών Θεμάτων
  • \r\n
  \r\n
\r\n

Άρθρο 33 Γραμματέας του Κινήματος

\r\n
  \r\n
 • 1.Ο Γραμματέας του Κινήματος θα εκλέγεται από το Εθνικό Συμβούλιο και θα διατηρεί το αξίωμα του για μία τετραετία.
 • \r\n
 • 2.Ο Γραμματέας έχει την εποπτεία της τήρησης του πολιτικού σχεδιασμού του Κινήματος και των δράσεων των οργάνων του Κινήματος προς επίρρωση αυτής.
 • \r\n
 • 3.Παρέχει γραπτές προτάσεις στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και τους Επικεφαλείς Τομεάρχες για την διευκόλυνση του κοινοβουλευτικού και κοινωνικού έργου του Κινήματος.
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

\r\n


Άρθρο 34 Αρχές Οικονομικής Διαχείρισης και Υποστήριξης

\r\n
  \r\n
 • 1.Η οικονομική διαχείριση του Κινήματος διέπεται από τις αρχές του ουσιαστικού ελέγχου και της Διαφάνειας. Αρμόδιο όργανο για την οικονομική διαχείριση του Κινήματος είναι η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Διευθυντής του Κινήματος. Το επιτελείο της Επιτροπής Οικονομικού Έλεγχου συμπληρώνουν άλλα πέντε (5) μέλη: ένας εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ένας εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου και άλλα τρία (3) μέλη, τα οποία διορίζονται απευθείας από τον Πρόεδρο.
 • \r\n
 • 2.Οικονομικοί Πόροι του Κινήματος:
 • \r\n
   \r\n
  • -Κρατική Επιχορήγηση.
  • \r\n
  • -Συνδρομές των μελών. Η ετήσια συνδρομή των απλών μελών του Κινήματος ορίζεται από τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου και δεν μπορεί επ’ ουδενί να υπερβαίνει το ποσό τον δέκα ευρώ ανά μέλος (αγοραστική αξία 2013).
  • \r\n
  • -Διάθεση κουπονιών από τα κεντρικά γραφεία του Κινήματος.
  • \r\n
  • -Κατάθεση σε σχετικό λογαριασμό.
  • \r\n
  • -Διαδικτυακά.
  • \r\n
  • -Με πιστωτική κάρτα ή ανάλογο τρόπο στην ιστοσελίδα του Κινήματος.
  • \r\n
  • -Δωρεές και κληρονομιές.
  • \r\n
  \r\n
 • 3.Το Κίνημα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δεχτεί ούτε την ελάχιστη ετήσια συνδρομή από εργολάβους που συνάπτουν συμβάσεις με το Ελληνικό Δημόσιο.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 35 Γενικός Διευθυντής του Κινήματος

\r\n
  \r\n
 • 1.Ο Γενικός Διευθυντής του Κινήματος διορίζεται απευθείας από τον Πρόεδρο.
 • \r\n
 • 2.Η θητεία του διαρκεί μία τετραετία.
 • \r\n
 • 3.Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή του Κινήματος είναι οι εξής:
 • \r\n
   \r\n
  • -Εκπροσωπεί το Κίνημα στις Διοικητικές και Οικονομικές Αρχές
  • \r\n
  • -Είναι Οικονομικός Υπεύθυνος του Κινήματος
  • \r\n
  • -Δεσμεύει το Κίνημα με την υπογραφή του
  • \r\n
  \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

\r\n


Άρθρο 36 Νεολαία του Κινήματος των Ανεξαρτήτων Ελλήνων

\r\n
  \r\n
 • 1.Η νεολαία του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες ονομάζεται νεολαία Ανεξαρτήτων Ελλήνων και αποτελεί αυτοτελή οργάνωση του Κινήματος, ακολουθώντας πάντα τις αρχές και τις αξίες του.
 • \r\n
 • 2.Τα μέλη της νεολαίας συμμετέχουν προαιρετικά στις Κινηματικές Οργανώσεις και στις Συντονιστικές Επιτροπές.
 • \r\n
 • 3.Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των μελών της νεολαίας ορίζονται από το Καταστατικό της.
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

\r\n


ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

\r\n


Άρθρο 37 Αρχές Ανάδειξης – Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων

\r\n
  \r\n
 • 1.Οι υποψήφιοι του Κινήματος Ανεξάρτητοι Έλληνες για τις Εθνικές εκλογές, τις Ευρωεκλογές και τις εκλογές για τα όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αναδεικνύονται με δημοκρατικές διαδικασίες προκριματικών εκλογών και με αξιολόγηση των συλλογικών οργάνων του Κινήματος.
 • \r\n
 • 2.Οι διαδικασίες ανάδειξης των υποψηφίων ολοκληρώνονται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την λήξη της θητείας των αντίστοιχων οργάνων (Βουλή, Ευρωβουλή, Ο.Τ.Α.).
 • \r\n
 • 3.Η Εκτελεστική Επιτροπή ορίζει με εισήγηση του Εθνικού Συμβουλίου Επιτροπή Έγκρισης Υποψηφίων, η οποία έχει την ευθύνη των διαδικασιών της ανάδειξης των υποψηφίων, στο πλαίσιο των κατευθύνσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 • \r\n
 • 4.Τα πρόσωπα των προτεινόμενων υποψηφίων τίθενται σε δημόσια διαβούλευση.
 • \r\n
\r\n


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

\r\n


Άρθρο 38 Τήρηση Καταστατικού

\r\n
  \r\n
 • 1.Υπεύθυνα για την τήρηση του Καταστατικού είναι όλα ανεξαιρέτως τα μέλη, που οφείλουν να το εφαρμόζουν και να το διαφυλάττουν.
 • \r\n
 • 2.Μέλη, στα οποία επιβάλλεται η ποινή της οριστικής ανάκλησης της κομματικής τους ιδιότητας, μπορούν να ζητήσουν από το Πειθαρχικό Συμβούλιο μετά την παρέλευση δύο ετών (2) από την επιβολή αυτής.
 • \r\n
\r\n


Άρθρο 39 Ειδική Μεταβατική Διάταξη

\r\n
  \r\n
 • 1.Τυχόν παραλείψεις ή λανθασμένοι όροι που περιλήφθηκαν και ψηφίστηκαν κατά την σημερινή ψηφοφορία μπορούν να αναθεωρηθούν ή να συμπληρωθούν από τα ¾ του συνόλου του Εθνικού Συμβουλίου, εντός ενός (1) έτους από σήμερα.
 • \r\n
\r\n

 

\r\n

{jcomments off}