Ομιλία μου 5ο Προσυνέδριο

Η ομιλία μου στο 5ο Προσυνέδριο στα Ιωάννινα 16 Φεβ. 2013