ΜΟΥΣΙΩΤΙΤΣΑ_2014

Στο μαρτυρικό χωριό Μουσιωτίτσα Ιωαννίνων.

\r\n

Τιμή και μνήμη στους 152 εκτελεσθέντες από τα τακτικά γερμανικά στρατεύματα.

\r\n