ΓΕΦΥΡΑ_ΑΡΤΑΣ

Ο Αγιασμός των υδάτων στον Άραχθο ποταμό από το ιστορικό γεφύρι της Άρτας.

\r\n

 

\r\n