Βουργαρέλι_2014

Στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Βουργαρέλι Άρτας, την Αγία Λαύρα της Ηπείρου. 

\r\n

Εκεί συγκεντρώθηκαν οι οπλαρχηγοί των Τζουμέρκων και Ραδοβυζίων Γεώργιος Καραϊσκάκης, Γώγος Μπακόλας, Κουτελίδας, Ίσκος, Ράγγος, Κουτσονίκας και άλλοι με τα παλικάρια τους, και ύψωσαν τη σημαία της επανάστασης του 1821 κάτω απ' τις ευλογίες του ηγούμενου της μονής, Χριστοφόρου.

\r\n

Εκεί χορεύουν ηρωϊκούς χορούς οι σημερινοί απόγονοί τους.

\r\n