Θράκη - Θράκες

«Όλβιος όστις ιστορίης έσχεν μάθησιν» Ευριπίδης

 

Ιστορική αναδρομή για τη γή των Θρακών και τους Θράκες σε 15 λεπτά.

 

Παράρτημα ΕΑΑΣ Ροδόπης.