Αγροτική Ανάπτυξη

 

\r\n

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

\r\n

ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

\r\n

ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

\r\n

 Με γνώμονα: 1) το σεβασμό στην Ελληνική γη και θάλασσα και στη βιοποικιλότητά τους, 2) την υιοθέτηση παραγωγικών διαδικασιών σύμφωνα με βασικές αρχές της οικονομίας και οικολογίας, 3) την εξασφάλιση της δίκαιης και ανάλογης του μόχθου απολαβής του Έλληνα παραγωγού/επιχειρηματία (γεωργού, κτηνοτρόφου, αλιέα), 4) την ενθάρρυνση πρωτογενούς παραγωγικής ανάπτυξης παραμεθόριων περιοχών, και 5) την αυτάρκεια και ευμάρεια της Ελληνικής κοινωνίας, προτείνονται τα εξής μέτρα για την ενίσχυση της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλιείας και της δασοπροστασίας:

\r\n

Παραχώρηση Δημοσίων γαιών σε ακτήμονες που αποφασίζουν να ασχοληθούν κατά κύριο επάγγελμα με την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή.

\r\n

Πλήρης απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος είτε για τα 3 πρώτα έτη, είτε, εφόσον οι γαίες που τους παραχωρηθούν είναι στην παραμεθόριο και οι υποψήφιοι εγκατασταθούν μόνιμα εκεί, για 5 έτη, καθώς και δημιουργία εξειδικευμένων προγραμμάτων επιδοτήσεων και επιχορηγήσεων ανά Περιφέρεια, υπό τη μορφή κινήτρων και μπόνους.

\r\n

Παροχή ισχυρών κινήτρων στους νέους αγρότες ή κτηνοτρόφους που, είτε επιθυμούν να αναλάβουν εκμετάλλευση αλλού, όταν αυτή χηρεύει, είτε διαθέτουν δικές τους εκμεταλλεύσεις, τις οποίες τις έχουν αφήσει χέρσες και ανεκμετάλλευτες και επιθυμούν πλέον να τις εκ- μεταλλευτούν.

\r\n

Παροχή κινήτρων για αντικατάσταση αλιευτικών σκαφών και εξοπλισμού.

\r\n

Ενθάρρυνση δημιουργίας αγροτικών συνεργατικών σχηματισμών και παροχή φορολογικών απαλλαγών σε αυτές.

\r\n

Χρηματοδότηση από τη Νέα Ελληνική Τράπεζα Επενδύσεων, της έρευνας και τεχνολογίας των εγχώριων ποικιλιών και φυλών.

\r\n

Δημιουργία δύο τραπεζών, μία για σπόρους και ποικιλίες φυτών και μια για ζωικό γενετικό υλικό, περιλαμβανομένων και των αλιευμάτων, των ντόπιων ποικιλιών και φυλών ζώων και ψαριών, και σε συνεργασία με εξειδικευμένες ιδιωτικές εταιρίες, όπου είναι απαραίτητο, για τη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας. Δημιουργία Εθνικού Φορέα διατήρησης της βιοποικιλότητας της Ελληνικής γης, σε συνεργασία με ΑΕΙ της χώρας, αλλά και εθνικά Ερευνητικά Κέντρα.

\r\n

Συνεργασία του Υπουργείου με τη βιομηχανία ιχθυοκαλλιεργειών και τους παραγωγούς θαλασσινών (οστρακοειδή), προκειμένου να διατηρηθεί και επεκταθεί η ισχυρή θέση στην πανευρωπαϊκή αγορά, με εισαγωγή και νέων ειδών και ποικιλιών ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς στο εξωτερικό.

\r\n

Καθιέρωση νέων απολύτως διαφανών και συμβατών με τα ευρωπαϊκά δεδομένα, διαδικασιών ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων προς εξαγωγή, και προώθηση των προϊόντων αυτών σε συνεργασία με τη βιομηχανία σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού.

\r\n

Σταδιακή αποδέσμευση των αγροτών από τα δάνειά τους με σύνδεση της διαγραφής ή του περιορισμού του χρέους τους σε συνάρτηση με τον εξαγωγικό προσανατολισμό της παραγωγής τους και της ωφέλειας αυτής στο αγροτικό και εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Παροχή φορολογικών κινήτρων (μείωση τελών και κατάργηση φόρων μεταβίβασης ακινήτων) για συνενώσεις του μικρού κλήρου σε μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις, ακόμη και με ίδρυση αγροτικών εταιριών ειδικού σκοπού.

\r\n

 Άμεση επιστροφή ΦΠΑ στους παραγωγούς.

\r\n

Αφορολόγητο πετρέλαιο κίνησης (σε συνάρτηση με τα μητρώα και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ) και ουσιαστική μείωση των ειδικών φόρων για τα γεωργικά, κτηνοτροφικά και αλιευτικά μηχανήματα και εγκαταστάσεις.

\r\n

Συμπληρωματικά με τις γενικές μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού προγράμματος, επιπλέον μείωση κατά 5% των εργοδοτικών εισφορών γεωργικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων. Το άμεσο οικονομικό όφελος της συγκεκριμένης δράσης υπολογίζεται μεσοπρόθεσμα σε 2 δις ευρώ ετησίως και, μακροπρόθεσμα, σε 10 δις ευρώ ετησίως, και θα προκύψει συνδυαστικά ως εξής:

\r\n

(α) από τη σταδιακή μείωση του αρνητικού αγροτικού ισοζυγίου από τα-2,5 δις ευρώ που είναι σήμερα, με τη μείωση κατά 25% των αγροτικών εισαγωγών που ανέρχονται στα 6,5 δις ευρώ και την αντίστοιχη αύξηση κατά 10% των αγροτικών εξαγωγών, που ανέρχονται σήμερα στα τα 4 δις ευρώ μόνο, με τελικό στόχο την επίτευξη της δια-τροφικής αυτονομίας της Ελλάδας και το μηδενισμό του ελλείμματος του αγροτικού ισοζυγίου σε βάθος τριετίας.

\r\n

(β) από τη σταδιακή αύξηση της ποσοστιαίας συνεισφοράς και της συμμετοχής του αγροτικού

\r\n

τομέα στο ΑΕΠ, από το 4,5% που είναι σήμερα στο 9%, μέσα από την αύξηση της παραγωγής και τον ταυτόχρονο δομικό μετασχηματισμό του αγροτικού ΑΕΠ, το οποίο σήμερα αποτιμάται στις τιμές παραγωγής που εισπράττει ο πρωτογενής τομέας προ φόρων, συμπεριλαμβανομένων και των επιδοτήσεων.

\r\n

(γ) με τη μετεξέλιξη του αγροτικού ΑΕΠ σε Εθνικό Προϊόν της σύγχρονης πλέον αγροτικής οικονομίας, στο οποίον οι τιμές παραγωγού θα διαμορφώνονται με βάση το νέο αναπτυξιακό μοντέλο, σε τιμές αγοράς και μετά τη δημιουργική καταστροφή της παρασιτικής διαμεσολάβησης που καθηλώνει το εισόδημα του παραγωγού, με την αναδιανομή της προστιθέμενης αξίας του πρωτογενούς τομέα και τη μετατόπιση του 50% τουλάχιστον αυτής, από τους μεσάζοντες, στις παραγωγικές τάξεις.

\r\n

(δ) με τη διαμόρφωση του αγροτικού ΑΕΠ στο άθροισμα όχι μόνο της παραγωγής των αγροτικών, κτηνοτροφικών και αλιευτικών προϊόντων σε τιμές παραγωγού και στον τόπο παραγωγής τους, αλλά σε τιμές αγοράς και, για τα εξαγώγιμα προϊόντα, στις τιμές διαπραγμάτευσης των αντίστοιχων commodities στα Διεθνή  Χρηματιστήρια Προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας στη διαμόρφωσή του και το άθροισμα των αγαθών και των υπηρεσιών που παράγονται από μη διαχωρίσιμες δευτερεύουσες δραστηριότητες, αγροτικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές ή μη (π.χ. προμήθεια βιομάζας κτηνοτροφικών  ή  αγροτοβιομηχανικών  εκμεταλλεύσεων, σε μονάδες παραγωγής ενέργειας από βιομάζα).

\r\n

Επιπλέον των γενικών μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών του οικονομικού προγράμματος, μείωση κατά 5% των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών γεωργικών – κτηνοτροφικών – αλιευτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων.

\r\n

Ολοκληρωμένη καταγραφή του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου της χώρας, καθώς και χαρτογράφηση των επισιτιστικών της αναγκών σε αγροτικά προϊόντα και ζωική παραγωγή, ώστε να υλοποιηθεί η προσπάθεια αυτάρκειας τροφίμων, αλλά και να διευκολυνθεί η συγκέντρωση στρατηγικών αποθεμάτων για μελλοντική εθνική ή διεθνή επισιτιστική κρίση.

\r\n

Αυστηρό χωροταξικό σχέδιο βοσκοτόπων και δασών, κτηματογράφηση και καταγραφή αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων ανά Περιφέρεια και ανά είδος καλλιέργειας, καθώς και περιοχών προστατευμένης αλιείας και χώρων και περιόδων αναπαραγωγής αλιευμάτων.

\r\n

Άμεση κατάρτιση ολοκληρωμένου και διαρκώς ενημερωμένου μητρώου κατ’ επάγγελμα αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων, μητρώου αγροτικών, κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αλιευτικών περιοχών, μητρώου εμπόρων, μητρώου εμπόρων γεωργικών εφοδίων, καθώς και υιοθέτηση προστατευτικών πολιτικών ως προς τη διατήρηση της εκμετάλλευσης και τη συνέχισή της από γενιά σε γενιά.

\r\n

Κατά προτεραιότητα εκτέλεση μικρής και μεσαίας κλίμακας εγγειοβελτιωτικών έργων, διάνοιξης αγροτικών και δασικών δρόμων, κατασκευής υδροταμιευτήρων, καναλιών, διάνοιξη κοιτών ποταμών, με άμεση χρηματοδότηση τόσο από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων όσο και από άλλες πηγές. Κάθε έργο θα συνοδεύεται από εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου και, όπου αρμόζει, από ενέργειες για άμβλυνση του κινδύνου. Παρεμβάσεις που εκτιμάται ότι θα προκαλέσουν σοβαρές περιβαλλοντικές διαταραχές δε θα πραγματοποιούνται.

\r\n

Αυστηροί έλεγχοι και ποινές σε όσους επιχειρούν παράνομες ελληνοποιήσεις προϊόντων τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως αν οι ελληνοποιήσεις αφορούν προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τρίτες χώρες.

\r\n

Συνεχής επιμόρφωση των γεωπόνων και των κτηνιάτρων (δημοσίων υπαλλήλων) και ενίσχυση του ρόλου τους σε συνεργασία με το Υπουργείο και τον ΕΛΓΑ. Συνεχής επιμόρφωση αγροτών –κτηνοτρόφων – αλιέων. Επιμόρφωση των παραγωγών μας σε σχέση με τις πρακτικές αειφόρου γεωργίας και τη διατήρηση της υγείας του εδάφους, καθώς και των υδάτινων πόρων. Πρακτική άσκηση φοιτητών Γεωπονικών και Κτηνιατρικών Σχολών σε χώρους πρωτογενούς παραγωγής. Επιβράβευση, από την Περιφέρεια, παραγωγών οι οποίοι παρουσιάζουν καταγεγραμμένο έργο παραγωγής με βάση τις αρχές της αειφόρου γεωργίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

\r\n

Αναδιάρθρωση των υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων ώστε να διατεθεί επιστημονικό προσωπικό από τα γραφεία στις εκμεταλλεύσεις και δημιουργία αποκεντρωμένων (ανά Περιφέρεια) παρατημάτων τους, με πλήρεις αρμοδιότητες, ώστε να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και η απώλεια χρόνου στις πιστοποιήσεις ή στην έκδοση εγγράφων εξαγωγής ή εμπορίας.

\r\n

Δημιουργία Αγροτικού και Κτηνιατρικού Επιμελητηρίου με σκοπό τη μεταφορά της τεχνογνωσίας, της καινοτομίας, τη συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ στους αγρότες.

\r\n

Διάθεση κονδυλίων στην έρευνα και τεχνολογία των εγχώριων ποικιλιών και φυλών, καθώς και στην έρευνα και τεχνολογία σχετικά με τις βιοκαλλιέργειες (στο πλαίσιο πάντοτε της αειφόρου γεωργίας).

\r\n

Διαρκής ενημέρωση των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων για τις νέες καλλιέργειες, τις μεθόδους τους, τα χαρακτηριστικά των ποικιλιών και φυλών, ώστε να είναι συμβατές με τις κλιματολογικές προκλήσεις και σταδιακή στροφή της παραγωγής σε ελληνικής προέλευσης ποικιλίες και φυλές.

\r\n

Υιοθέτηση δυναμικής προστατευτικής κρατικής πολιτικής ως προς την προέλευση, τυποποίηση, πιστοποίηση και εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, ειδικά δε σε όσα διαθέτουν σήμα κατατεθέν ή Προστατευμένη Ονομασία Προέλευσης (κρόκος Κοζάνης, λάδι, κρασί, μαστίχα Χίου, πορτοκάλια Λακωνίας, πιπεριές Φλωρίνης, φασόλια Πρεσπών, ροδάκινα Βελβεντού, μήλα Πηλίου, σαρδέλα Καλλονής κλπ). Επιμόρφωση των παραγωγών μας σε πρακτικές προώθησης των προϊόντων τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

\r\n

Μετατροπή της πολιτικής των επιδοτήσεων σε πολιτική επιβραβεύσεων μέσω της ΕΕ, υπό τη μορφή ακόμη και χρηματικής συνεισφοράς του κράτους στην παραγωγή, ιδιαίτερα σε παραγωγούς που, είτε παράγουν ελληνικά προϊόντα (ποικιλίες –φυλές), είτε διαθέτουν την παραγωγή τους για εξαγωγή (από την οποίαν το κράτος βελτιώνει το εμπορικό του ισοζύγιο).

\r\n

Υιοθέτηση μέτρων διευκόλυνσης των εξαγωγών, όπως καθιέρωση εξαιρετικά σύντομων προθεσμιών πιστοποίησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών της παραγωγής (εντός το πολύ 2 ημερών, αντί των 2 μηνών όπως συνηθίζεται επί του παρόντος) και ενεργοποίηση νέων εναλλακτικών μεθόδων και καναλιών προώθησης της παραγωγής, είτε διαδικτυακά, είτε με επιδότηση συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, είτε και με διοργάνωση road shows ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων σε στοχευμένες αγορές (Ρωσία, Αραβικός κόσμος, Βόρεια Αμερική, Βόρεια Ευρώπη, Κίνα).

\r\n

Θεσμοθέτηση και λειτουργία κρατικών και ιδιωτικών ανταλλακτηρίων προϊόντων, καθώς και σφαγείων και ψυγείων, ανά νομό ή/και ανά Περιφέρεια, στελεχωμένων με επιστημονικό προσωπικό και με αυστηρή τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας και κανόνων υγιεινής και περιορισμός της δράσης των μεσαζόντων μεγαλεμπόρων και χονδρεμπόρων και των κυκλωμάτων εμπορίας και διακίνησης που με τη μέθοδο καρτέλ καθορίζουν τη ζήτηση και τις τιμές.

\r\n

Δημιουργία Παρατηρητήριου Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής. Όλοι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θα δηλώνουν (π.χ. 2 φορές τον χρόνο) τις καλλιέργειές τους (είδος, στρέμματα, αναμενόμενη παραγωγή) που θα αφορούν το προηγούμενο και το επόμενο εξάμηνο. Τα στοιχεία θα επαληθεύονται από τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές (π.χ. ΕΛΓΑ).

\r\n

Αναμόρφωση του συστήματος δασοπροστασίας με την καταπολέμηση της πολυδιάσπασης αρμοδιοτήτων, τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων πρόληψης, την έλλειψη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, την απουσία ενιαίου φορέα δασοπροστασίας, την αποδυνάμωση της Δασικής Υπηρεσίας, την απουσία δασικών χαρτών και δασολογίου και των αδυναμιών σε επιχειρησιακό επίπεδο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην προστασία των περιαστικών δασών που αποτελούν τους τελευταίους πνεύμονες για τα αστικά κέντρα, ειδικά την Αττική. Ενισχύεται το θεσμικό καθεστώς προστασίας τους, αντιμετωπίζονται τυχόν ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις αναδασώσεις και την επαρκή συντήρησή τους. Αξιοποίηση του δασικού πλούτου.

\r\n

Στήριξη με φορολογικά και οικονομικά κίνητρα των βιοκαλλιεργητών και της βιολογικής κτηνοτροφίας.

\r\n

Επιστημονική παρακολούθηση και καταγραφή του πλήθους και της ποιότητας των αλιευμάτων, καθορισμός κανόνων αλιείας, επιτήρηση από το Λιμενικό Σώμα των αλιευτικών περιοχών και προστασία του ελληνικού αλιευτικού στόλου από επεμβάσεις ή παρενοχλήσεις ανταγωνιστών. Καταπολέμηση της παράνομης αλιείας με αυστηρές ποινές, καθώς και θεσμοθέτηση καθολικής απαγόρευσης της αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές με σημαντική βιοποικιλότητα, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική.

\r\n

Εξασφάλιση σε κάθε κλάδο παραγωγής (αγροτικής –ζωικής– αλιευτικής) αυστηρών ελέγχων

\r\n

ώστε να διατηρείται πάντοτε σταθερή η σχέση ποσότητα προς ποιότητα, αποφεύγοντας δραματικές αυξήσεις στην παραγωγή (υπερπροσφορά) που θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίπτωση στη μέση τιμή διακύμανσης στην αγορά των παραγόμενων προϊόντων.

\r\n

Συνεργασία των παραγωγών με την Ομογένεια και ειδικά με όσους διατηρούν και λειτουργούν στην αλλοδαπή καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες, παμπ, μπυραρίες, καφέ), για τον κατ’ αποκλειστικότητα εφοδιασμό τους με ελληνικά συσκευασμένα– τυποποιημένα– πιστοποιημένα προϊόντα.

\r\n

Δημιουργία, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, εμπορικών αερολιμένων στη Θεσσαλία, την Κρήτη και την Πελοπόννησο, με αποκλειστικό σκοπό τη δια αέρος μεταφορά νωπών αγροκτηνοτροφικών προϊόντων και διασύνδεση των αερολιμένων αυτών με τις λοιπές υποδομές μεταφορών της χώρας, ώστε να επιτρέπεται συνδυαστική μεταφορά αγαθών από και προς τη χώρα.

\r\n

Ίδρυση Αγροτικών Γυμνασίων και Λυκείων, ώστε να αναβαθμιστεί ο νέος αγρότης. Υποχρεωτική αναγραφή ενδεικτικής τιμής στα γεωργικά εφόδια. Υποχρεωτική τήρηση της ανακύκλωσης των συσκευασιών φαρμάκων και λιπασμάτων, όπως υποχρεούνται οι εταιρείες παραγωγής.

\r\n

Διατήρηση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας στο ΥΠΑΑΤ και αναβάθμισή της με κτηνιατρικό επιστημονικό προσωπικό.

\r\n

Διατήρηση και ανάπτυξη των αυτοχθόνων φυλών αιγοπροβάτων.

\r\n

Καθιέρωση της συμβολαιακής γεωργίας.