17-09-2015 στο ραδιόφωνο της Πρέβεζας Prisma 91.6 με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κουνιάκη.

09-02-2015 Στο ραδιόφωνο PRISMA 95.1 Πρέβεζας με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κουνιάκη.

 03-05-2014 Στο ραδιόφωνο PRISMA 95.1 Πρέβεζας με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Κουνιάκη.