Βιογραφικό Πλήρες

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ      : ΒAΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ           : ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΙΔΙOΤΗΤΑ       : ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ (ε.α.) - Πολιτικός Μηχανικός - Master in Management Science & Info Systems

 

Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Ανθυπολοχαγός Μηχανικού) και σήμερα Αντιστράτηγος εν αποστρατεία.

Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Πτυχιούχος MASTER του Ναυτικού Πανεπιστημίου ΗΠΑ (Naval Postgraduate University Monterey California), στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και τα Πληροφορικά Συστήματα (Master in Management Science & Information Systems).

Απόφοιτος Στρατιωτικής Σχολής Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά).

Απόφοιτος Σχολής Τεχνικής Εκπαίδευσης Αξιωματικών Μηχανικού.

Απόφοιτος Ανωτάτης Σχολής Πολέμου.

Καθηγητής Πληροφορικής στη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Διευθυντής Γραφείου Έργων 1ης ΜΟΜΑ με αρμοδιότητα τον προγραμματισμό και την εκτέλεση έργων οδοποιίας περιοχής Ηπείρου.

Προϊστάμενος Γραφείου Πληροφορικής της 1ης Στρατιάς του ΓΕΣ.

Επιτελής στην Διεύθυνση Αμυντικής Σχεδίασης, Προγραμματισμού και Προϋπολογισμού του ΓΕΣ.

Διευθυντής Γραφείου της Διευθύνσεως Πληροφορικής και Μελετών του ΓΕΣ.

Αναλυτής Συστημάτων Διοικήσεως και Ελέγχου Πληροφοριών (CCIS - ΣΔΕΠ) στο κεντρικό στρατηγείο του ΝΑΤΟ (NC3A) - Βρυξέλλες Βελγίου.

Στρατιωτικός Σύμβουλος σε θέματα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (CSBM) και Ελέγχου Συμβατικών Εξοπλισμών (CFE) στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ - OSCE) – Βιέννη Αυστρίας

Υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύων υπολογιστών σε εθνικές και διεθνείς στρατιωτικές ασκήσεις (Ουκρανία, Βέλγιο, Γερμανία).

Επιστημονικό μέλος πολυεθνικής ΝΑΤΟϊκής ομάδας εργασίας για την ανάπτυξη μαθηματικού μοντέλου ισορροπίας δυνάμεων σε περιοχές  με δυναμική εχθροπραξιών.

Εξειδίκευση και ενασχόληση σε θέματα ΑΟΖ (Συνθήκη Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης - United Nations Convention on the Law of the Sea) επί τουλάχιστον 4 χρόνια με παρουσιάσεις και διαλέξεις.

Υπεύθυνος Πολιτικής Άμυνας στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων.

Μηχανικός έργων και Προϊστάμενος Τμημάτων Ποιοτικού Ελέγχου, Συστήματος Διαχείρισης ISO 9001:2008 και Μηχανοργάνωσης ομίλου τεχνικών εταιρειών.

Πιστοποιημένος Μηχανικός στην Ασφάλεια και Υγεία Έργων.

Πιστοποιημένος Επιθεωρητής ISO 9001:2008

Ενεργειακός Επιθεωρητής Β΄ Τάξεως ΥΠΕΚΑ.

Συντονιστής σε θέματα Άμυνας, Ασφάλειας και Διαχείρισης Κρίσεων στο Ινστιτούτο Γεωπολιτικών Μελετών “Εθνική Αναδημιουργία”

Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency, με άδεια διδασκαλείας από το Υπουργείο Παιδείας και τουλάχιστον 7ετή χρήση της σε διεθνή περιβάλλοντα (Αμερική, Βέλγιο, Αυστρία κ.α).

Άριστη γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, άριστη γνώση οργάνωσης και διαχείρισης δικτύων υπολογιστών, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Exchange Server) και Ιστοσελίδων (Web Server).

Έγγαμος και πατέρας τριών ενηλίκων τέκνων.